Reklamasjon av produkter

Har du motatt en pakke eller produkt som har mangler, er skadet
eller som har elektronikk og funktioner som ikke fungerer?
Da skal du ta kontakt med oss på info@merlykke.no
Merk mailen med «Reklamasjon og ditt orderenr»

Beskriv reklamasjonen så tydelig som mulig i din mail.
Legg gjerne med bilder som viser feil, problem eller mangler.

Vi tar så kontakt med deg via mail med ytterligere informasjon.
Du vil også motta et reklamasjonsdokument og en fraktseddel.

Skadet pakke ved levering
Er pakken eller produkten skadet under transport skal du melde fra om dette til utleveringsstedet.
Ta bilder av skaden og få en skriftlig bekreftelse på skaden fra Posten eller utleveringsstedet.
Legg ved bilder og kopi eller bilde av bekreftelse når du sender inn din reklamasjon til oss.

Elektriske produkter
Har du mottatt et produkt med elektronikk som ikke fungerer?
Ta en titt på vår sjekkliste for elektriske produkter. Klikk her…
Har du fulgt sjekklisten og produktet fremdeles ikke fungerer kan du kontakte oss…

Hvordan løser vi reklamasjoner?

  • Vi undersøker produktet og konstaterer eventuelle feil eller mangler.
  • Normalt vil vi sende deg en ny produkt.
  • Er produktet utsolgt kontakter vi deg og tilbyr en likeverdig erstatning.
  • I noen få tilfeller kan det være aktuelt med en prisreduksjon eller at vi refunderer varekostnaden.

Ikke godkjent reklamasjon
Vi undersøker alle reklamerte produkter i henhold til den beskrivelse av feil som du oppgir.
Dersom produktet etter undersøkelse er funnet feilfri, har blitt feilaktig brukt
utsatt for ytre påvirkninger eller blitt oppbevart på feil måte, godkjennes ikke reklamasjonen.
Du vil da bli belastet for kostnader i henhold til håndtering og undersøkelsen samt fraktkostnader.

Skal du sende produkter tilbake?
Du er ansvarlig for at produktet returneres og kommer uskadet tilbake til MerLykke AS.
Pakk produktet som skal reklameres godt og legg med reklamasjonsdokumentet i pakken.
Benytt deg av fraktseddel du får fra oss eller send pakken til:

MerLykke AS
Postboks 81
1201 Oslo